Bilietų įsigijimo ir dalyvavimo renginyje taisyklės

BILIETŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

Šiomis taisyklėmis yra nustatomos bilieto į organizatorius organizuojamą ir vykdomą renginį pirkimo-pardavimo sąlygos, dalyvavimo jame tvarka bei principai, organizatoriaus ir dalyvio teisės ir įsipareigojimai, taip pat kitos su organizatoriaus teikiamomis paslaugomis susijusios sąlygos.

1.     Sąvokų apibrėžimai

2.    Bendrosios nuostatos

3.    Bilietų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka

4.    Dalyvavimo renginyje sąlygos ir tvarka

 

5.     Kitos sąlygos