Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Taisyklės atnaujintos 2022-04-04

Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos.

 

 1. KAM TAIKOMOS ŠIOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS?

Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Triple O Consulting“ (toliau – mes arba Bendrovė) vykdomo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, kurios taikomos: (i) Bendrovės interneto svetainės www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) lankytojams; (ii) asmenims, kurie užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; (iii) asmenims, kurie siekia (-ė) dalyvauti Bendrovės organizuojamame renginyje ir sudaryti su Bendrove dalyvavimo renginyje sutartį, pvz.: užsiregistruodamas dalyvauti gyvoje transliacijoje; (iv) yra (buvo) Bendrovės organizuoto renginio dalyviu; ir/arba (v) kitiems asmenims, kurių duomenis tvarkome savo vykdomos veiklos rėmuose.

Kadangi šios Taisyklės gali keistis be atskiro pranešimo, prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje. Joje rasite naujausią Taisyklių versiją.

Visų šiose Taisyklėse aprašomų asmens duomenų atžvilgiu UAB „Triple O Consulting“ veikia kaip Duomenų valdytojas. Mūsų rekvizitai:

 

UAB „Triple O Consulting“

Juridinio asmens kodas: 304940432

Adresas: Sėlių g. 29-17, Vilnius

El. pašto adresas: mokymai@tripleo.lt

Telefono numeris: +370 649 44499

 1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
 1. KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?
Kokiu tikslu renkame asmens duomenis? Kokius tiksliai duomenis renkame? Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis? Kiek laiko šiuos duomenis saugome?
3.1. Vartotojo paskyros sukūrimo ir administravimo tikslu

Renkami duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • pašto adresas
 • Telefono ryšio numeris
 • Pirkimų ir mokėjimo istorija
 • Įmonės rekvizitai (neprivaloma)
Paskyra kuriama turint jūsų aktyviais veiksmais išreikštą sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Paskyros duomenys saugomi visą laikotarpį, kol jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Jūsų sutikimą bei jo įrodymą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

3.2. Sutarčių sudarymo ir paslaugų teikimo (mokymų ir konsultacijų organizavimas) tikslu

Renkami šie užsakymo duomenys:

 • Vardas, pavardė, parašas
 • Gimimo data
 • Gyvenamosios vietos adresas. Renkamas tik tuo atveju, kai to reikalauja taikytini teisės aktai
 • Miestas, valstybė. Renkame tam, kad galėtume suskirstyti dalyvius į grupes komunikacijai bei tarpusavio palaikymui
 • Telefono numeris ir el. pašto adresas. Reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui (pvz., susisiekimui dėl renginio datos pasikeitimo), bet ne tiesioginės rinkodaros tikslu
 • Mokėjimo duomenys (mokėjimo paskirtis ir būdas, mokėjimo suma, banko sąskaitos numeris). Reikalinga užsakytų paslaugų apmokėjimui per pasirinktą išorinę mokėjimo operacijų sistemą. Mokėjimo operacijų tvarkytojas (žiūrėti Taisyklių 4 dalį) gali rinkti saugiai šifruotus jūsų banko kortelės duomenis. Ši informacija (pvz., kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas) mums nėra prieinama.
 • Alergenai, specifiniai mitybos įpročiai. Tik tuo atveju, jeigu Renginyje numatomas maitinimas.

Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1(b))

 

Teisėtas interesas sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.) (BDAR 6 str. 1(f))

Finansiniai dokumentai ir sutartys saugomi 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus

Renginiui reikalingi duomenys (alergenai, specifiniai mitybos įpročiai) saugomi 3 mėnesius po renginio pabaigos.

3.3. Sutarčių sudarymo ir paslaugų įsigijimo išsimokėtinai tikslu.

Renkami šie duomenys:

 • Vardas, pavardė, parašas
 • Asmens kodas
 • Gyvenamosios vietos adresas. Renkamas tik tuo atveju, kai to reikalauja taikytini teisės aktai
 • Miestas, valstybė. Renkame tam, kad galėtume suskirstyti dalyvius į grupes komunikacijai bei tarpusavio palaikymui
 • Telefono numeris ir el. pašto adresas. Reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui (pvz., susisiekimui dėl renginio datos pasikeitimo), bet ne tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Mokėjimo duomenys (mokėjimo paskirtis ir būdas, mokėjimo suma, banko sąskaitos numeris). Reikalinga užsakytų paslaugų apmokėjimui per pasirinktą išorinę mokėjimo operacijų sistemą. Mokėjimo operacijų tvarkytojas (žiūrėti Taisyklių 4 dalį) gali rinkti saugiai šifruotus jūsų banko kortelės duomenis. Ši informacija (pvz., kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas) mums nėra prieinama.

Alergenai, specifiniai mitybos įpročiai. Tik tuo atveju, jeigu Renginyje numatomas maitinimas.

Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1(b))

 

Teisėtas interesas sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.) (BDAR 6 str. 1(f))

Finansiniai dokumentai ir sutartys saugomi 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.

 

Renginiui reikalingi duomenys (alergenai, specifiniai mitybos įpročiai) saugomi 3 mėnesius po renginio pabaigos.

3.4. Asmens duomenų tvarkymas COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo kontrolės tikslu, siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą, nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ nustatytų kriterijų.

Tam, kad galėtume teikti kontaktines paslaugas, Renginių metu prašome pateikti bent vieną iš šių dokumentų:

 • vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
 • skaitmeninis pažymėjimas (Galimybių pasas), kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;
 • Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą;

Taip pat galime prašyti kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1(c)), t.y., 2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“)

Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių (BDAR 9 str. 2 (g))

asmens duomenys tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.
3.5. Išorinės komunikacijos apie Bendrovės veiklą ir teikiamas paslaugas tikslu Vaizdo ir/arba garso duomenys (dalyvių atvaizdas, dalyvių pasisakymai), kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, fotokameros Renginių metu. Teisėtas įmonės interesas skleisti informaciją apie vykdomą veiklą ir didinti savo žinomumą (BDAR 6 str. 1 (f)) Duomenys saugomi tol, kol vaizdo ir/arba garso medžiaga yra reikalinga Bendrovės tikslams pasiekti (skleisti informaciją apie vykdomą veiklą ir didinti savo žinomumą)

3.6. Siekdami informuoti apie mūsų naujienas, teikiamas paslaugas ir teirautis jūsų nuomonės (tiesioginė rinkodara) el. paštu ir SMS žinutėmis

Renkame jūsų el. pašto adresą ir telefono ryšio numerį.

Turėdami jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a)) arba LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu kuris numato galimybę naudoti klientų kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo, kai šie duomenys yra renkami

Tol, kol asmuo pareiškia nesutikimą tiesioginei rinkodarai arba atšaukia duotą sutikimą.

3.7. Jeigu komunikuojate su mumis ir/arba domitės mūsų veikla

Renkame jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (jeigu tokią mums pateikiate), kartu su jūsų mums siųstomis žinutėmis ir priedais, komunikacijos su mumis istoriją (įskaitant žinučių turinį bei jų gavimo/pateikimo laiką).

Turėdami jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Jūsų užklausos saugojamos 5 metus nuo užklausos nagrinėjimo arba bendradarbiavimo pabaigos. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

3.8 Siekdami administruoti savo socialinius tinklus

Renkami ir tvarkomi šie socialinių tinklų naudotojų duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (jeigu tokią mums pateikiate), palikti komentarai po mūsų įrašais, mūsų įrašų pasidalinimai, „patinka“, „sekti“ ir kitų jūsų reakcijų duomenys (įskaitant informaciją apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote mūsų socialinio tinklo paskyrą), nuotrauka, jūsų mums siunčiamos žinutės, komunikacijos su mumis istorija (žinučių turinys, jų gavimo/pateikimo laikas), jūsų palikti atsiliepimai bei mūsų paslaugų įvertinimai.

Turėdami Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

10 metų
3.9. Siekdami tobulinti savo svetainę, užtikrinti jos veikimą, padidinti jos saugumą ir pritaikyti jos turinį bei formą vartotojų poreikiams

Jums lankantis Triple O interneto svetainėje, mes automatiškai renkame šiuos jūsų duomenis:

IP adresas, operacinė sistema, naudotojo ID ir kitą informaciją apie jūsų veiklą mūsų ir kitose svetainėje. Šią informaciją renkame ir saugome kaip žurnalinių įrašų dalį arba naudojant slapukus. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite šių Taisyklių 8 skyriuje „Slapukai“.

Slapukų pagalba gaunami asmens duomenys tvarkomi mūsų teisinio intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1(f)) Plačiau apie saugojimo laikotarpius skaitykite šių Taisyklių 8 skyriuje „Slapukai“.
 1. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS EEE RIBOSE IR UŽ EEE RIBŲ?

Kai tai yra būtina, mes galime perduoti ir/arba kitaip atskleisti tvarkomus asmens duomenis valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms, teismams bei kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms. 

Taip pat, kiek tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti, galime perduoti asmens duomenis tvarkyti pasitelktiems tretiesiems asmenims – partneriams, paslaugų teikėjams (įskaitant programinės įrangos, IT infrastruktūros priežiūros, debesijos paslaugų teikėjus, serverių nuomos ir priežiūros, elektroninių ryšių, siuntų pristatymo, svetainės administravimo, apskaitos, archyvavimo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus ir kt.). Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Šiuo metu bendradarbiaujame ir jūsų asmens duomenis perduodame šiems paslaugų teikėjams (veikia kaip duomenų tvarkytojai):

EEE teritorijoje:

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook, Twitter).

Už EEE teritorijos ribų:

 1. KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (pvz., reguliariai darome atsargines duomenų kopijas), pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugų naudojimąsi mūsų svetaine užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir mūsų serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite www.ssls.com

 1. JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises: 

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 

Dėmesio! Teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

Jeigu manote, kad UAB „Triple O Consulting“ neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Dėmesio! Pasinaudoti savo turimomis teisėmis galite pateikę rašytinės formos prašymą el. paštu mokymai@tripleo.lt arba pašto korespondencijai skirtu adresu Sėlių g. 29-17, Vilnius. Gavę jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir nemokamai atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

 1. SUSIPAŽINIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

Bendrovė suteikia duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš renkant asmens duomenis. Laikoma, kad pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, duomenų subjektas pareiškia, jog Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės jam suprantamos ir kad tokiu būdu jis neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pagrindais.

Duomenų subjektui prieštaraujant dėl šiose Taisyklėse aprašyto asmens tvarkymo, duomenų subjektas turėtų nesinaudoti Bendrovės interneto tinklalapiais www.tripleo.lt ( www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) ir/arba neturėtų užsakyti, pirkti ar naudotis bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis, siekti ir/ar dalyvauti Bendrovės organizuojamuose Renginiuose ir/arba įsigyti Bilietą.

Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovės internetinėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas atlieka aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų (pvz., kontaktuoja su Bendrove), laikoma, kad jis tinkamai susipažino su visais Taisyklių pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau, ir jiems neprieštarauja.

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

 1. SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami griežtai privalomi, rinkodaros ir statistikos slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda patraukliai atvaizduoti mūsų svetainę, užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau mūsų svetainės lankytojas liks anonimiškas.

 

TRIPLE O svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

_fbp

Rinkodaros

Facebook rinkodaros slapukai, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko.

Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/

90 dienų

fr

Rinkodaros

90 dienų

ads/ga-audiences

Rinkodaros

„Google“ slapukas, renkantis informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje

Iki sesijos pabaigos

tr

Rinkodaros

Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti bei pateikti Facebook tinkle

Iki sesijos pabaigos

_gcl_au

Rinkodaros

Naudojama „Google AdSense“. Skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos

3 mėnesiai

collect

Statistikos

Optimizuoja skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus

Iki sesijos pabaigos

_ga

Statistikos

„Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

 

2 metai

_gat

Statistikos

24 valandos

_gid

Statistikos

24 valandos

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis el. paštu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.